Công văn 17403/SYT-NVY Hà Nội 2021 hướng dẫn tạm thời biện pháp y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
_______

Số: 17403/SYT-NVY
V/v: Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;

- Các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập;

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 14/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Thích ứng an toàn,, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố. Sở Y tế đề nghị thực hiện như sau:

1. Đối với người đến/về Hà Nội

1.1. Người đến/về thành phố Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 .

1.2. Điều chỉnh giám sát/cách ly y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác :

1.2.1. Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ rất cao (cấp 4, tương ứng với màu đỏ) hoặc khu vực phong tỏa/cách ly y tế áp dụng như sau:

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 07 ngày, xét nghiệm 01 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 01 từ khi tới Hà Nội.

b) Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp): cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K; xét nghiệm 02 lần bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày thứ 01 và ngày thứ 07 từ khi tới Hà Nội.

c) Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tới Hà Nội, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 03 lần vào ngày thứ 01, ngày thứ 07 và ngày thứ 14 kể từ khi tới Hà Nội.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội, phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương; Trong suốt thời gian cách ly, tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như: ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

1.2.2. Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ cao (cấp 3, tương ứng với màu cam) áp dụng như sau:

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày từ khi tới Hà Nội.

b) Những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện 5K, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 nào như ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

1.23. Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ trung bình (cấp 2, tương ứng với màu vàng) áp dụng như sau:

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): không áp dụng cách ly, xét nghiệm.

b) Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương; Tất cả các trường hợp trên luôn thực hiện 5K trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe; trong thời gian theo dõi sức khỏe nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như: ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

1.2.4. Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ thấp (cấp 1, tương ứng với màu xanh) áp dụng như sau:

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của Cơ quan có thẩm quyền Cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): không áp dụng cách ly, xét nghiệm.

b) Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: tự theo dõi sức khỏe trong vòng 07 ngày.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương; Tất cả các trường hợp trên trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như: ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Người di chuyển qua địa bàn thành phố Hà Nội

Không thực hiện cách ly và không yêu cầu xét nghiệm; trong quá trình lưu thông qua địa bàn Thành phố thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và không dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Hướng dẫn về chuyên môn cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố áp dụng, thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, phòng chống dịch đối với người đến/về Hà Nội từ khu vực có dịch và các địa phương khác.

3.2. Các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập.

Tăng cường công tác Bệnh viện an toàn và Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; lưu ý đối với các trường hợp đến/về Hà Nội từ các địa phương khác đi khám, chữa bệnh để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

3.3. Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã.

- Chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, thị trấn tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ những người đi về từ vùng dịch, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những người đến/về từ các địa phương khác trong trường hợp chưa tiêm hoặc mới tiêm mũi 1 đủ thời gian tiêm mũi 2.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, quản lý, giám sát chặt chẽ, theo dõi y tế và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với những trường hợp đến/về Hà Nội từ vùng có dịch và các địa phương khác theo hướng dẫn trên.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên; (để thực hiện)

- Bộ Y tế (để báo cáo);

- UBND TP (để báo cáo);

- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo);

- Công an Thành phố; (để p/h chỉ đạo)

- Bộ Tư lệnh Thủ đô; (để p/h chỉ đạo)

- UBND các Q, H, TX; (để p/h chỉ đạo)

- Phòng Y tế các Q, H, TX;

- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Cao Cương

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 17403/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 17403/SYT-NVY Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Cao Cương
Ngày ban hành: 21/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

HANOI PEOPLE’S COMMITTEE
DEPARTMENT OF HEALTH
_______

No. 17403/SYT-NVY
On interim guidance on measures applied for those from other localities to Hanoi

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 ________________

Hanoi, October 21, 2021

 

To:

- Hanoi Center for Disease Control;

- Public and non-public medical examination and treatment establishments;

- Health centers of districts, towns.

 

Implementing the Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government; Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021 of the Ministry of Health; Directive No. 08-CT/TU dated October 14, 2021 of the Standing Committee of the City Party Committee on strengthening the leadership and direction of implementation of “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic in Hanoi” in Hanoi; and the Official Telegram No. 22/CD-UBND dated October 20, 2021 of the City People's Committee on implementation of temporary measures for “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic in the province” in the City. The Department of Health requires the implementation as follows:

1. For people from other localities to Hanoi

1.1. People from other localities to Hanoi shall be not required to present results of the test for SARS-CoV-2.

Not indicate testing for the citizens’ movements; testing is only required for those who come from level-4 pandemic risk areas or blockage areas and suspected cases or those who come from level-3 pandemic risk areas and are subject to epidemiological investigation requirement.

1.2. Adjustment of the monitoring/quarantine applied to people from other localities to Hanoi:

1.2.1. For people from provinces and centrally-run cities, from localities with the pandemic at very high risk (level 4 - labeled red) or blockade areas, the following regulations must be applied:

a) For people who are fully vaccinated against COVID-19 with a green card shown on the electronic health record or a certificate of having received full doses of COVID-19 vaccine issued by the competent authority after at least 14 days from the date of receiving the last dose, or people who have recovered from COVID-19 no more than 06 months up to the time of arrival to Hanoi (possessing a hospital discharge paper or certificate of recovery from COVID-19): They shall self-monitor their health status at home or accommodations within 07 days and be tested by RT-PCR method once on the first day upon arrival to Hanoi.

b) For people not fully vaccinated against COVID-19 (possessing a yellow card shown on the electronic health record or a certificate of having received a dose of COVID-19 vaccine issued by the competent authority): They shall be quarantined at home or accommodations for 07 days, continue to self-monitor their health status at home or accommodations for the next 07 days and always comply with the 5K Messages; they shall be tested by RT-PCR method twice on the first and the seventh days from the date of arrival to Hanoi.

c) For unvaccinated people: They shall be quarantined at home or accommodations for 14 days from the date of arrival to Hanoi, continue to self-monitor their health status for the next 14 days; they shall be tested for SAR-COV-2 by RT-PCR method three times, on the first, seventh, and fourteenth days from the date of arrival to Hanoi.

Immediately upon arrival to Hanoi, all the above-mentioned people must make health declaration, notify and make commitment to the local authority; during the period of home quarantine and self-monitoring of health status, they must always comply with the 5K Messages; and promptly notify local health agencies for taking samples for testing and carrying out pandemic prevention and control measures when showing any suspected symptoms such as  cough, fever, sore throat, loss or reduction of taste, smell, etc.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!