Danh mục

Tra cứu Công văn về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 5.096 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 3309/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
02

Thông báo 180/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
03

Công văn 3250/BYT-MT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2022

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
04

Công điện 815/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
05

Công văn 3229/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
06

Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥ 12 tuổi đã tiêm mũi 1

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
07

Công văn 684/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
08

Công văn 1643/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
09

Thông báo 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
10

Công văn 296/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
11

Công văn 3181/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
12

Công văn 3168/BYT-DP của Bộ Y tế về việc xin ý kiến dự thảo Đề xuất các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
13

Công văn 3180/BYT-QLD của Bộ Y tế báo cáo về rà soát, xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
14

Công văn 3724/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
15

Công văn 1576/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
16

Công văn 1566/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
17

Công điện 771/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
18

Thông báo 764/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, Thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
19

Thông báo 168/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
20

Công văn 2860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
Vui lòng đợi