Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 575 văn bản: Y tế-Sức khỏe
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13416:2021 ISO 15193:2009 Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Đo lường trong các mẫu thử có nguồn gốc sinh học - Yêu cầu về nội dung và thể hiện các quy trình đo quy chiếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13393:2021 ISO 16428:2005 Vật cấy ghép phẫu thuật - Dung dịch thử nghiệm và điều kiện môi trường đối với thử nghiệm ăn mòn tĩnh và ăn mòn động trên vật liệu cấy ghép và thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13403:2021 ISO 12189:2008 Vật cấy ghép phẫu thuật - Thử nghiệm cơ học thiết bị cấy ghép cột sống - Phương pháp thử mỏi dùng cho các bộ cấy ghép cột sống sử dụng cấu trúc đỡ trước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về