Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.484 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 4795/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (đợt 12.600 và đợt 19.920 liều vắc xin Pfizer)

02

Công văn 4691/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp dữ liệu mẫu cho hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học

03

Quyết định 3186/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022

04

Công văn 2793/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

05

Công văn 6914/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đôn đốc triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

06

Thông báo 364/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

07

Quyết định 647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 th​ủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

08

Quyết định 3181/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 4)

09

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

10

Quyết định 3996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

11

Quyết định 2287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

12

Công văn 12557/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

13

Quyết định 3092/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức giám sát tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh

14

Công văn 5170/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue

15

Quyết định 755/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

16

Công điện 1576/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

17

Quyết định 3159/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"

18

Kế hoạch 231/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

19

Quyết định 753/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

20

Quyết định 3147/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ Y tế