Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.968 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Quyết định 1991/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Ma-lai-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Thông báo 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ tám của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Công điện 871/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
04

Quyết định 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Công văn 5729/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
06

Công văn 3982/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 23/2021/TT-BTC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 6263/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
08

Quyết định 1845/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về không gia hạn việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu (vụ việc ER02.SG06)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Công văn 3804/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Doanh nghiệp Tải về
10

Quyết định 1855/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành "Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025"

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
11

Quyết định 1854/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
12

Công văn 3753/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
13

Công văn 9045/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
14

Công văn 9049/BTC-CST của Bộ Tài chính quy định về độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
15

Công văn 3740/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
16

Công văn 3699/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 3693/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi thực hiện Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp;Vi phạm hành chính Tải về
18

Công văn 3674/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 3652/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Công văn 3653/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ ghép thanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về