Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.090 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 432/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định 06/2022/NĐ-CP

02

Công văn 394/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến về hình thức văn bản công bố lượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu năm 2023

03

Công văn 401/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

04

Công văn 315/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 và các Nghị định Biểu thuế

05

Công văn 265/BCT-PVTM của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xác minh xuất xứ các lô hàng nhập khẩu đường mía

06
07

Công văn 272/BCT-AP của Bộ Công Thương về việc cung cấp số liệu thống kê xuất nhập khẩu năm 2022 giữa Việt Nam với Mông Cổ và Triều Tiên

08

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

09

Công văn 136/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Công ty Cổ phần cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

10

Công văn 151/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc, kiến nghị vượt thẩm quyền tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp của Cục hải quan tỉnh, thành phố năm 2022

11

Công văn 127/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thực hiện Nghị định 116

12

Công văn 140/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

13

Công văn 139/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

14

Công văn 87/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra trị giá hải quan, cập nhật dữ liệu đối với tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

15

Công văn 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

16

Công văn 27/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

17

Thông tư 25/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm

18

Nghị định 121/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2022-2027

19

Nghị định 118/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022-2027

20

Nghị định 119/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027