Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.900 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 5600/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý xe ô tô tồn đọng theo quy định Quyết định 14/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
02

Công văn 27324/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm xuất khẩu

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
03

Công văn 2153/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí xuất khẩu cà phê

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
04

Công văn 2114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
05

Công văn 2079/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu cát

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
06

Công văn 25542/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch)

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
07

Công văn 2077/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
08

Công văn 2054/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
09

Công văn 2038/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ vận tải đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
10

Công văn 2011/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
11

Công văn 3363/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2022

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
12

Quyết định 1151/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
13

Công văn 1949/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
14

Công văn 1938/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hàng hóa gửi kho ngoại quan và xuất sang nước khác bằng đường hàng không

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
15

Công văn 1939/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
16

Công văn 527/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về báo cáo tình hình xuất nhập khẩu dược liệu

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
17

Công văn 1916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
18

Công văn 1871/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc hàng hóa nhập khẩu miễn thuế làm tài sản bảo đảm

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
19

Công văn 1869/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa tạm nhập tái xuất, quá cảnh thay đổi phương thức vận tải

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
20

Công văn 1847/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2022
Vui lòng đợi