Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.771 văn bản: Xây dựng
8121

Quyết định 603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2025

8122
8123

Chỉ thị 12/2006/CT-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước

8124

Quyết định 11/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

8125

Chỉ thị 05/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2006 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

8126

Chỉ thị 04/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

8127

Chỉ thị 06/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng

8128

Quyết định 35/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2006 cho dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB

8129

Quyết định 14/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước

8130

Chỉ thị 03/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng

8131

Quyết định 68/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

8132
8133

Chỉ thị 02/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2006 đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

8134
8135
8136

Quyết định 28/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định cấp giấy chép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

8137

Công văn 401/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời một số câu hỏi liên quan đến các dự án xây dựng nhà ở

8138

Quyết định 24/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội đồng kiến trúc - quy hoạch thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2006 - 2010

8139

Quyết định 22/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Xuân Phương - huyện Từ Liêm - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

8140

Quyết định 05/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà