Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.771 văn bản: Xây dựng
41

Quyết định 3133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành

42
43
44

Quyết định 3129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4

45
46
47

Quyết định 3974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định (diện tích mỏ 15,6239 ha)

48
49

Quyết định 3134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông từ Trung tâm thị trấn Đông Phú đến Khu du lịch sinh thái suối Tiên, huyện Quế Sơn

50
51

Quyết định 3969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

52

Quyết định 3987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Hoằng Hóa - Sầm Sơn, Quảng Xương - Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

53

Quyết định 507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035

54
55

Quyết định 1166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”

56

Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp

57

Kết luận 45-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

58
59

Quyết định 1442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số quy định của Quyết định 512/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng

60

Quyết định 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II)