Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.770 văn bản: Xây dựng
01
02

Quyết định 523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ Quốc lộ 18 đi Phù Lương)

03

Quyết định 3231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam

04

Quyết định 3220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm việc Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại (260)

05

Quyết định 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận

06

Quyết định 4108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

07

Quyết định 4107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Xuân Tín - Quảng Phú, huyện Thọ Xuân

08

Quyết định 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ, văn phòng và cứu nạn, cứu hộ giao thông”

09

Quyết định 45/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10

Quyết định 2476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, khôi phục bờ kè phía sau kho lưu trữ Tỉnh uỷ

11
12

Quyết định 4088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Trung học phổ thông Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc

13

Quyết định 4683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức các hoạt động của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022

14
15

Quyết định 3191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Sửa chữa mặt đường tuyến ĐT.606 để bảo đảm giao thông, lý trình Km14+592 - Km43+300

16

Quyết định 3183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 cho Sở Giao thông Vận tải để thực hiện công tác bảo trì đường bộ (lần 3)

17

Quyết định 3953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 920 (đoạn qua Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

18
19

Quyết định 4064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa

20