Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.131 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, công trình: Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Công văn 14718/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa tỉnh Thanh Hóa (Công viên văn hóa xứ Thanh)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 2649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Xây dựng Tải về
04

Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Quyết định 3296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cấp điện cho các xã Nam Tiến, Trung Sơn, huyện Quan Hóa thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng;Điện lực Tải về
06

Quyết định 3510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Tỉnh 920 (đoạn qua nhà máy nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
07

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 3237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
09

Quyết định 3238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Công sở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
10

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
11

Công văn 3853/UBND-XDĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Xây dựng Tải về
12

Thông tư 02/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
13

Quyết định 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
14

Quyết định 1134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
15

Công văn 6391/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát, cập nhật nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
16

Thông báo 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
17

Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
18

Quyết định 1223/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 1969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường từ xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp đến xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
20

Quyết định 1119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về