Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.352 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông vào cụm công nghiệp xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp

02

Quyết định 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022

03

Quyết định 150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2035

04

Quyết định 149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La

05

Quyết định 353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường giao thông từ trạm y tế đi Núi Chúa, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa của Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giao

06
07
08

Quyết định 183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An

09
10

Quyết định 313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân

11

Quyết định 168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

12

Quyết định 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng cảnh quan nút giao thông tại khu đô thị số 2 xã Mỹ Thái”

13

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhân rộng các công trình trồng cây xanh trong các khối thi đua thuộc các cơ quan cấp tỉnh giai đoạn 2023 - 2025

14

Công văn 163/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

15

Quyết định 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

16

Quyết định 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực ven sông Trà Lý, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

17

Quyết định 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La

18

Công văn 51/UBND-VP5 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn

19

Quyết định 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20

Quyết định 121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023