Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.053 văn bản: Vi phạm hành chính
01
02

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp

03

Thông tư 79/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

04
05

Nghị định 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

06
08

Quyết định 322/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

09

Công văn 3693/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi thực hiện Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM)

10

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11
12

Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

13

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14
15
16
17
18

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

19

Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc Thành phố Hà Nội