Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.452 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 3238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

02
03

Quyết định 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

04
05

Quyết định 3214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, trang phục tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022

06

Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07

Quyết định 2395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08

Công văn 7058/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chủ trương tổ chức Chương trình “Khai Xuân bản lĩnh 2023” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn

09

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

10

Quyết định 4537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

11

Quyết định 4540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

12

Quyết định 4542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

13

Quyết định 4538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Cải lương Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

14

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quỵền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

15

Quyết định 4545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận điểm du lịch Làng nghề Mộc cao cấp Vạn Điểm

16

Quyết định 4536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Múa Rối Thăng Long trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

17

Kế hoạch 5058/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng trưởng khách du lịch trong những tháng cuối năm 2022

18

Quyết định 4541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

19

Quyết định 3521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

20

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ