Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.528 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 3238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

02

Quyết định 3119/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022”

03
04

Quyết định 3117/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023 - 2025)

05

Quyết định 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

06

Quyết định 3105/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên quan”

07

Quyết định 3100/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức chương trình chiếu phim nước ngoài

08
09

Công điện 1123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá

10

Quyết định 3214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, trang phục tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022

11

Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Quyết định 2395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Quyết định 3059/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2026”

14

Công văn 7058/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chủ trương tổ chức Chương trình “Khai Xuân bản lĩnh 2023” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn

15
16

Quyết định 1447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

17

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

18

Quyết định 4537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

19

Quyết định 4540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

20

Quyết định 4542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội