VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 37.466 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Cơ quan ban hành arow
  01

  Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

  02

  Quyết định 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  03
  04

  Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

  05

  Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

  06

  Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

  07

  Quyết định 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển thể thao thành tích cao Thành phố Cần Thơ

  08

  Quyết định 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

  09

  Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  10

  Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Hải, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

  11

  Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Bình, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

  12

  Quyết định 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Tăng, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  13

  Quyết định 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thượng Ninh, huyện Như Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  14

  Quyết định 414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  15

  Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hóa Quỳ, huyện Như Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  16

  Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh

  17

  Kế hoạch 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

  18

  Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, tỉnh Nghệ An năm 2023

  19

  ​Công văn 220/UBND-NL của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ g​ia súc

  20

  Quyết định 412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1