Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 637 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 3462/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc Đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính bằng xe mô tô hai bánh

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
02

Công văn 263/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác rà soát, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
03

Công văn 1895/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
04

Quyết định 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
05

Công văn 7760/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
06

Công văn 2361/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
07

Công văn 11393/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người nghiện trước khi nhận vào Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
08

Thông báo 464/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại buổi kiểm tra công tác vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
09

Thông báo 1196/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu về việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi các tỉnh, thành phố và ngược lại

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
10

Công văn 1997/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội về việc phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
11

Quyết định 1330/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
12

Công văn 4312/SLĐTBXH-BTXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, nghĩa trang trước biến chủng của vi rút Delta

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
13

Công văn 6314/SXD-TTr của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
14

Công văn 4313/SLĐTBXH-VP của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc cập nhật thông tin, số liệu báo cáo triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
15

Công văn 4929/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo các số liệu liên quan các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm tại các cơ sở

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
16

Công văn 2366/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực hoạt động vận tải

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
17

Công văn 3461/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc dừng hoạt động đối với xe mô tô hai bánh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
18

Công văn 4931/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai phương tiện vận chuyển người bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
19

Công văn 2362/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, quản lý nhà và quản lý hạ tầng đô thị

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
20

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
Vui lòng đợi