Danh mục

VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.733 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xác thực: 07/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
02

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Xác thực: 07/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
03

Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xác thực: 06/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
04

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNN năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Xác thực: 30/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
05

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Xác thực: 26/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
06

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử

Xác thực: 19/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
07

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Xác thực: 16/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
08

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Xác thực: 01/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
09

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
10

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
11

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
12

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
13

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
14

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 15/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
15

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm

Xác thực: 07/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
16

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 07/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
17

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng do dịch Covid-19

Xác thực: 10/09/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
18

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xác thực: 26/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
19

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 26/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
20

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Xác thực: 24/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
Vui lòng đợi