Danh mục

VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.864 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 2092/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Xác thực: 20/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2022
02

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Xác thực: 09/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
03

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 09/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
04

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

Xác thực: 07/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
05

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Xác thực: 07/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
06

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2022 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Xác thực: 01/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
07

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

Xác thực: 30/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Xác thực: 27/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
09

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 23/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Xác thực: 23/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
11

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Xác thực: 18/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
12

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xác thực: 16/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
13

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Xác thực: 13/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
14

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Xác thực: 12/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
15

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Xác thực: 12/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
16

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Xác thực: 12/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
17

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xác thực: 06/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
18

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Xác thực: 05/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
19

Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Xác thực: 05/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xác thực: 04/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
Vui lòng đợi