Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.638 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 1155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 1982/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Quyết định 1928/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Quản lý thị trường (Đề mục số 11, Chủ đề số 34)

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Nghị quyết 28/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Công văn 159/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 3196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 2109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Kế hoạch 3134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 1644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

​Kế hoạch 2125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 2437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 273/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Công văn 4024/UBND-TCDNC của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Kế hoạch 241/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 233/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 2374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20