Thứ Năm, 06/10/2022 | 14:19 GMT+07:00

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần đơn giản, dành cho người muốn tự tính tiền BHXH 1 lần

Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức lương đóng BHXH
01
Từ
Đến
+ Thêm giai đoạn + giai đoạn thai sản Tính BHXH
Tổng đài giải đáp thắc mắc
1900.6192

Bảng hệ số trượt giá năm 2022
Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 5,1 4,33 4,09 3,96 3,68 3,53 3,58 3,59 3,46 3,35 3,11 2,87 2,67 2,47
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 2,01 1,88 1,72 1,45 1,33 1,25 1,2 1,19 1,16 1,12 1,08 1,05 1,02 1
Năm 2022
Mức điều chỉnh 1

Chú thích:

- Đối tượng áp dụng: Người lao động có toàn thời gian đóng BHXH bắt buộc theo tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

Đánh giá / Góp ý cho hệ thống

Đánh giá:

Gửi góp ý

Giải đáp thắc mắc: 1900.6192

Bài viết LIÊN QUAN