Tuyển dụng

Tìm kiếm
Công chức hải quan là ai? Xếp lương thế nào?

Công chức hải quan là ai? Xếp lương thế nào?

Công chức hải quan luôn là ngành “hot” với nhiều sinh viên mới ra trường. Vậy làm sao để đủ điều kiện tuyển dụng vào công chức hải quan? Đối tượng này xếp lương thế nào?