Infographic

Tìm kiếm
Infographic: Mức phạt vi phạm nghĩa vụ quân sự 2023

Infographic: Mức phạt vi phạm nghĩa vụ quân sự 2023

Nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng, vẻ vang của công dân. Trường hợp có hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vậy, mức phạt vi phạm nghĩa vụ quân sự 2023 thế nào?
8 quyền lợi dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

8 quyền lợi dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Bộ luật Lao động, các Luật liên quan và văn bản hướng dẫn đã dành cho lao động nữ nhiều ưu tiên nhằm tạo điều kiện cho họ có thời gian và sức khỏe để chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi. Dưới đây là 08 quyền lợi dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.