Biển báo giao thông

Tìm kiếm
Biển báo đi chậm: Tốc độ bao nhiêu gọi là đi chậm?

Biển báo đi chậm: Tốc độ bao nhiêu gọi là đi chậm?

Thỉnh thoảng khi khu vực thi công, sửa chữa đường, các đoạn dốc bất ngờ,… tài xế sẽ bắt gặp hình ảnh biển báo đi chậm. Vậy khi thấy biển báo này, người lái xe phải điều chỉnh tốc độ chậm đến mức nào?