Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

153.262 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 1164/TB-SGTVT 2021 Luồng xanh Hà Nội kết nối Luồng xanh quốc gia

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
02

Công văn 3462/SGTVT-QLVT 2021 Đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa tại Hà Nội

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
03

Công văn 263/SYT-NVY Hà Nội tăng cường truy vết, xét nghiệm phát hiện sớm người nhiễm COVID-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
04

Công văn 5219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT về thu phí đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
05

Công văn 1195/STTTT-BCVT 2021 thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
06

Quyết định 1331/QĐ-TTg 2021 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
07

Công văn 7760/VP-KGVX Hà Nội chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đọt 2

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
08

Công văn 2383/LĐTBXH-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
09

Công văn 2361/UBND-ĐT Hà Nội đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 17

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
10

Công văn 11393/SYT-NVY Hà Nội xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nghiện trước khi vào Cơ sở cai nghiện ma túy

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
11

Thông báo 464/TB-VP về công tác vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Hà Nội

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
12

Thông báo 1196/TB-SGTVT Lai Châu tạm dừng vận chuyển hành khách đi các tỉnh và ngược lại

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
13

Công văn 247/TANDTC-VP Tòa án nhân dân tối cao thực hiện Chỉ thị 17 của Hà Nội về giãn cách xã hội

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
14

Công văn 1997/STP-PBGDPL Hà Nội phổ biến pháp luật về phòng, chống COVID-19 trong thời gian giãn cách

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
15

Quyết định 1330/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội Lào

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
16

Công văn 5939/BYT-DP báo cáo danh sách đối tượng đã tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
17

Công văn 4312/SLĐTBXH-BTXH Hà Nội phòng, chống Covid-19 tại nhà tang lễ trước biến chủng vi rút Delta

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
18

Công văn 6314/SXD-TTr Hà Nội giãn cách xã hội tại các công trình xây dựng theo Chỉ thị 17

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
19

Công văn 4313/SLĐTBXH-VP Hà Nội cập nhật số liệu báo cáo triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
20

Công văn 4929/SYT-NVY báo cáo số liệu liên quan các trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP HCM

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
Vui lòng đợi