Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

157.837 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 6526/UBND-KT Tiền Giang 2021 hướng dẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
02

Quyết định 1811/QĐ-TTg 2021 công nhận huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới 2020

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
03

Quyết định 2948/QĐ-UBND Cần Thơ 2021 Quy chế phối hợp sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ của cơ quan nước ngoài

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
04

Công văn 5502/UBND-KGVX Cần Thơ 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
05

Quyết định 1812/QĐ-TTg 2021 công nhận huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới 2020

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
06

Quyết định 1813/QĐ-TTg 2021 Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
07

Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
08

Công văn 4336/BTTTT-THH 2021 triển khai kết nối, chia sẻ CSDL phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
09

Thông báo 217/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ về phòng, chống COVID-19

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
10

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND Hải Phòng phân cấp thẩm quyền xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
11

Nghị định 93/2021/NĐ-CP tiếp nhận và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
12

Thông báo 285/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống COVID-19

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
13

Quyết định 3677/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 điều chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở kinh doanh ăn uống, thực phẩm

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
14

Thông báo 284/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với COVID-19

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
15

Thông báo 286/TB-VPCP 2021 kết luận về Đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi), Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi)

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
16

Quyết định 58/2021/QĐ-UBND Quảng Ngãi quy định sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho dân tộc thiểu số

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
17

Công điện 1177/CĐ-BGDĐT 2021 về ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
18

Công văn 11338/BGTVT-KHĐT 2021 chấp thuận tài trợ sản phẩm và nhiệm vụ lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch CHK Điện Biên

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
19

Quyết định 1871/QĐ-BGTVT 2021 Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
20

Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
Vui lòng đợi