Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.306 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 636/QĐ-TTg 2022 công nhận Thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
02

Công văn 2738/BCT-TTTN 2022 điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
03

Quyết định 635/QĐ-TTg 2022 công nhận Thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
04

Quyết định 634/QĐ-TTg 2022 công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
05

Quyết định 274/QĐ-QLD 2022 DM 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN - Đợt 175

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
06

Quyết định 1378/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 đính chính Quyết định 14/2022/QĐ-UBND

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
07

Quyết định 633/QĐ-TTg 2022 Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
08

Kế hoạch 1022/KH-UBND Gia Lai 2022 Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
09

Quyết định 1575/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 Danh mục TTHC thuộc giải quyết Sở TT&TT

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
10

Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ban hành: 21/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2022
11

Công văn 3158/VPCP-KGVX 2022 đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 21/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
12

Quyết định 624/QĐ-TTg 2022 công nhận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
13

Quyết định 628/QĐ-TTg 2022 Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
14

Công văn 3120/VPCP-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
15

Quyết định 1702/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
16

Chỉ thị 05/CT-BCT 2022 thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hành chính

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
17

Quyết định 625/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Sóc Trăng

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
18

Thông tư 08/2022/TT-BCT bãi bỏ toàn bộ Thông tư 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
19

Nghị định 31/2022/NĐ-CP hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
20

Quyết định 627/QĐ-TTg 2022 bổ sung dự toán chi thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp xã hội

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
Vui lòng đợi