Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 551 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

​Quyết định 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Gia Lai

02

Quyết định 613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Thành phố Hà Nội

03

Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2023

04

Quyết định 49/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

05

​Kế hoạch 180/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06

Kế hoạch 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

07

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

08

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

09

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

10

Công văn 45/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão

11

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

12

Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

13

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

14
15

Kế hoạch 167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

16

Quyết định 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

17

Công văn 8387/BCT-TTB của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng

18

Quyết định 1720/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030”

19

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Nam Định

20

Quyết định 4899/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn