Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 840 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Quyết định 3998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Cần Thơ

02

Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

03

Kế hoạch 298/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

04

Kế hoạch 745/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2022

05

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thái Bình

06

Quyết định 4543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Thành phố)

07

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

08

Kế hoạch 296/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội

09

Công văn 17065/UBND-KTTC của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

10

Quyết định 3856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

11

Kế hoạch 293/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

12

Quyết định 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

13

Công văn 3771/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

14

Công văn 14051/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh

15

Quyết định 3651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

16

Công văn 999/CQTT-KT-PHLN của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

17

Công văn 3694/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 1039/CĐ-TTg ngày 02/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

18

Quyết định 2229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La

19

Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2023

20

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội