Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.938 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Quyết định 3245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Quyết định 3569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP Thành phố Cần Thơ năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Công văn 5938/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Công điện 889/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Quyết định 1991/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Ma-lai-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Thông báo 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ tám của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
07

Quyết định 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Quyết định 1971/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Công điện 05/CĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
10

Công văn 3846/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
12

Quyết định 1928/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Quản lý thị trường (Đề mục số 11, Chủ đề số 34)

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Nghị định 69/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Kế hoạch 201/KH-BCĐ389 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn nội địa tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn Quốc

Lĩnh vực: Đầu tư;Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Công văn 5621/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
18

Công văn 3471/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tổ chức Hội nghị khảo sát thông tin dữ liệu cung cấp thông tin của các Sàn thương mại điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
19

Kế hoạch 4056/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Công văn 6129/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về