Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 17.823 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 10569/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2021/TT-BTC

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
02

Công văn 4390/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
03

Công văn 733/LĐLĐ-TC của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
04

Công văn 4360/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
05

Công văn 34268/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận quà tặng

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
06

Công văn 4308/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
07

Công văn 9065/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Thông tư 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
08

Công văn 33231/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
09

Công văn 9003/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
10

Công văn 33105/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
11

Công văn 33104/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
12

Công văn 33106/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
13

Công văn 33173/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
14

Công văn 9021/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
15

Công văn 32864/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về xuất hóa đơn

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
16

Công văn 32919/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
17

Công văn 32860/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thu hồi Công văn 32222/CTHN-TTHT ngày 23/8/2021

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
18

Công văn 32223/CTHN-THTT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
19

Công văn 32220/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
20

Thông báo 217/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
Vui lòng đợi