Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 1.324 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
02

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
03

Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
04

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
05

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
06

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
07

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
08

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch tại khoản 2 Mục II Danh mục mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
09

Nghị quyết 41/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021 - 2022 của tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
10

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
11

Quyết định 1851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
12

Công văn 2392/UBND-DA của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
13

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
14

Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2021-2022

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
15

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
16

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
17

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
18

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
19

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
20

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
Vui lòng đợi