Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 1.464 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
02

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2022
03

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
04

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
05

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
06

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
07

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
08

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
09

Công văn 1024/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
10

Quyết định 1019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
11

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
12

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
13

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
14

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
15

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
16

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
17

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
18

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
19

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
20

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Lại Xuân, Dương Áo Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
Vui lòng đợi