Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.015 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 10569/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2021/TT-BTC

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
02

Công văn 4390/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
03

Nghị định 83/2021/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
04

Công văn 733/LĐLĐ-TC của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
05

Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 11/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2021
06

Công văn 4360/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
07

Công văn 34268/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận quà tặng

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
08

Công văn 4308/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
09

Quyết định 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
10

Quyết định 2080/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
11

Công văn 9065/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Thông tư 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
12

Công văn 33231/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
13

Công văn 9003/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
14

Công văn 33105/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
15

Công văn 33104/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
16

Công văn 33106/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
17

Công văn 33173/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
18

Công văn 9021/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
19

Công văn 32864/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về xuất hóa đơn

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
20

Công văn 32919/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
Vui lòng đợi