Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.573 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh

02

Công văn 56/UBND-VP3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

03

Công văn 513/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội

04

Công văn 286/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội

05

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hải Phòng

06

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

07

Quyết định 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

08

Quyết định 21/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành

09

Quyết định 05/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - cấp bổ sung

10

Quyết định 04/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - cấp bổ sung

11

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2023

12
13

Quyết định 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

14

Quyết định 853/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 198 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 111

15

Thông báo 394/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

16

Kế hoạch 250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025

17

Quyết định 855/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 180 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 182

18

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

19

Quyết định 854/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 179 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 182

20