Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 620 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 1895/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
02

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
03

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
04

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
05

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
06

Công văn 10760/SYT-KHTC của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
07

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
08

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
09

Quyết định 1848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
10

Công văn 2180/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
11

Công văn 3583/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đẩy mạnh cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trong công tác kiểm soát dịch Covid-19

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
12

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
13

Quyết định 1601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
14

Quyết định 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
15

Công văn 02/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
16

Công văn 1872/SGDĐT-TTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo thông tin liên lạc trên các Hệ thống thông tin của Ngành giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi và phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
17

Kế hoạch 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - 01/7/2021

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
18

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
19

Công văn 2059/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
20

Công văn 1892/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
Vui lòng đợi