Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.870 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Kế hoạch 180/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
02

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
03

Kế hoạch 173/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
04

Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
05

Quyết định 1137/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
06

Thông tư 04/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
07

Thông tư 03/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
08

Quyết định 1127/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2022
09

Quyết định 1792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
10

Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025”

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
11

Công văn 3831/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
12

Quyết định 2089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
13

Công văn 1643/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
14

Quyết định 732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2022
15

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
16

Quyết định 739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nội dung điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định 1296/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
17

Công văn 28219/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung ứng dịch vụ truyền hình

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
18

Quyết định 729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
19

Quyết định 1092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
20

Kế hoạch 168/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
Vui lòng đợi