Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.260 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Quyết định 309/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
02

Kế hoạch 155/KH-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục Thành phố nỗ lực vượt khó, sáng tạo, thi đua "Dạy tốt, học tốt", quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
03

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2021
04

Kế hoạch 1977/KH-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: "Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
05

Công văn 9289/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
06

Quyết định 988/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
07

Công văn 2934/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19" theo Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22/7/2021 của Thành ủy

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
08

Công văn 1266-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thay thế bản Kế hoạch 57-KH/BTGTW, ngày 20/8/2021

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
09

Quyết định 1439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
10

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
11

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
12

Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
13

Quyết định 1397/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
14

Công văn 37/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
15

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
16

Quyết định 3854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
17

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
18

Quyết định 3820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021 (đợt 1)

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
19

Công văn 4357/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
20

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
Vui lòng đợi