Nghị quyết 61/NQ-CP 2022 ký Công hàm giữa Việt Nam và Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

________

Số: 61/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2 của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)”

____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 91/TTr-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Công hàm trao đổi (E/N) và các văn kiện kèm theo (R/D và N/V) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2 của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)”.

Điều 2. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng nguồn vốn vay STEP cho Dự án, trong đó có các quy định ràng buộc về nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ xuất xứ Nhật Bản, các định nghĩa về nhà thầu, tư vấn, hàng hóa, dịch vụ liên quan, các hợp đồng của Dự án, bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai Dự án và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết Công hàm trao đổi với Cơ quan được ủy quyền của Chính phủ Nhật Bản.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh,

PTTg Vũ Đức Đam;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

Các Vụ: KTTH, KGVX, TH;

- Lưu: VT, QHQT(2). HQ.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

thuộc tính Nghị quyết 61/NQ-CP

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2 của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)”
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:61/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:29/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ký Công hàm trao đổi cho khoản vay STEP lần 2 Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Ngày 29/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về việc ký Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2 của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)”.

Theo đó, phê duyệt nội dung Công hàm trao đổi (E/N) và các văn kiện kèm theo (R/D và N/V) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2 của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)”.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng nguồn vốn vay STEP cho Dự án, trong đó có các quy định ràng buộc về nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ xuất xứ Nhật Bản, các định nghĩa về nhà thầu, tư vấn, hàng hóa, dịch vụ liên quan, các hợp đồng của Dự án, bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai Dự án và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết Công hàm trao đổi với Cơ quan được ủy quyền của Chính phủ Nhật Bản. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 61/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi