Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.265 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công điện 12/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2022 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 2262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 3566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Quyết định 2537/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về vận hành, bảo trì mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Công điện 11/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Công điện 875/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Kế hoạch 4809/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022-2023

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 3284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện nhiệm vụ Điều tra đánh giá thực trạng các loài thú gặm nhấm và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển một số loài quý hiếm, có giá trị kinh tế tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh;Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Thông báo 308/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp đánh giá thiệt hại ban đầu, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (tên quốc tế là Noru)

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Quyết định 3234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường giao thông từ quốc lộ 45 đi Trung tâm hành chính mới rẽ trái đi đường tỉnh 516C, rẽ phải đi đường huyện ĐH.TH05 (kênh Nam), huyện Thiệu Hóa của Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa

Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Công điện 865/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 1136/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó bão số 4

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung ứng phó với bão số 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh​

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về