Nghị quyết 108/NQ-CP 2021 về việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

____

Số: 108/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam    

  ____________________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8593/BTC-QLN ngày 03 tháng 08 năm 2021;

Trên cơ sở biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8593/BTC-QLN nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu báo cáo bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.  

Điều 2. Trên cơ sở quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Bộ Tài chính thông báo việc bổ sung nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại (kinh phí sự nghiệp) năm 2021 để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An cho tỉnh Quảng Nam./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg; các Vụ: QHQT, TH;

 - Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Lê Minh Khái

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ về việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 108/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!