Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.362 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 6547/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
02

Công văn 10569/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2021/TT-BTC

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
03

Công văn 9405/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho dự án của tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
04

Công văn 9318/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 67/2021/NĐ-CP và Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
05

Công văn 2997/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
06

Thông báo 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
07

Công văn 9196/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
08

Công văn 9188/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc gia hạn thời hạn giải ngân Hiệp định vay VNM-40 của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
09

Công điện 15/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
10

Công văn 9079/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
11

Báo cáo 1203/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá tác động xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
12

Công văn 1103/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian rút vốn và sửa đổi bổ sung Thỏa ước tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) CNV 1164 01G cho Dự án Metro Hà Nội

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
13

Công văn 5917/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
14

Công văn 8696/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị xử lý tài sản, trang thiết bị dự án tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
15

Công văn 9449/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
16

Công văn 8610/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
17

Công văn 8557/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính theo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
18

Công văn 8575/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến khiếu nại của nhà thầu về thanh toán khối lượng đào kết cấu móng trụ cầu chính và phần đóng hụt cao độ cọc ống thép SPP, SPSP của một số trụ cầu Tân Vũ - Lạch Huyện - Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
19

Công văn 5211/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
20

Công văn 8490/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến dự thảo Văn kiện dự án ”Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị” cho Trường Cao đẳng Đường sắt do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
Vui lòng đợi