Danh mục

Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 909 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS

Ban hành: 04/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 28/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD An toàn trong thi công xây dựng

Ban hành: 20/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194:2021/BNNPTNT Muối (Natri clorua) tinh

Ban hành: 03/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193:2021/BNNPTNT Muối (Natri clorua) thực phẩm

Ban hành: 03/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét

Ban hành: 26/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
07

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 30/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
08

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT Quan trắc hải văn

Ban hành: 30/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
09

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Ban hành: 21/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ban hành: 15/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD Nhà chung cư

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2021/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 108:2021/BGTVT Cảng cạn

Ban hành: 19/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT Cảng biển

Ban hành: 19/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-26:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Calci saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Kali saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
Vui lòng đợi