Văn bản Luật Quốc phòng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 30 văn bản: Quốc phòng
01

Quyết định 275/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy định nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội

Lĩnh vực: Quốc phòng Tải về
02

Thông tư 114/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Quốc phòng Tải về
03

Thông tư 01/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tính tuổi nghề cơ yếu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Quốc phòng Tải về
04

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng của Quốc hội, số 98/2015/QH13

Lĩnh vực: Quốc phòng;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Nghị định 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Quốc phòng Tải về
06

Thông tư 116/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Lĩnh vực: Quốc phòng Tải về
07

Thông tư 113/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Quốc phòng;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13

Lĩnh vực: Quốc phòng;An ninh quốc gia Tải về
09

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Quốc phòng Tải về
10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Quốc hội, số 72/2014/QH13

Lĩnh vực: Quốc phòng;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 73/2014/QH13

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Quốc phòng;An ninh quốc gia Tải về
12

Quyết định 4786/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố các thủ tục hành chính về lĩnh vực đối ngoại quốc phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Hành chính;Quốc phòng Tải về
13

Nghị định 101/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Quốc phòng Tải về
14

Thông tư 110/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Lĩnh vực: Quốc phòng;Thông tin-Truyền thông Tải về
15
16

Thông tư 39/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Lĩnh vực: Quốc phòng Tải về
17
18

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh của Quốc hội, số 30/2013/QH13

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Quốc phòng Tải về
19

Luật Phòng, chống khủng bố của Quốc hội, số 28/2013/QH13

Lĩnh vực: Ngoại giao;Quốc phòng;An ninh quốc gia Tải về
20

Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

Lĩnh vực: Quốc phòng Tải về