Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.441 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

02

Công văn 4790/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ

03

Kế hoạch 4041/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2023

04

Quyết định 3235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

05

Công văn 7151/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn

06
07

Quyết định 3212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

08

Quyết định 67/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận

09

Kế hoạch 4014/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận năm 2022

10

Quyết định 2475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La

11

Quyết định 4079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025"

12

Quyết định 2288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch giao khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023

13

Quyết định 3199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14
15

Quyết định 3190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16

Quyết định 4074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Bản đồ khu vực địa lý vùng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dưa hấu Mai An Tiêm - Đặc sản Nga Sơn”

17

Quyết định 4063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

18

Quyết định 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công nhận xã Giao Phong, huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục năm 2022

19

Quyết định 4579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20

Quyết định 4047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023 - 2025.