Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.513 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

​Công văn 220/UBND-NL của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ g​ia súc

02

Quyết định 259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch diện tích công trình thủy lợi, tưới tiêu, cấp nước năm 2023

03

Công văn 56/UBND-VP3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

04

Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

05

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)" tỉnh Nghệ An

06

Công văn 208/UBND-NL của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát triển bền vững sản xuất sầu riêng, chanh leo trên địa bàn tỉnh

07

Kế hoạch 220/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết trước mắt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08

Quyết định 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng)

09

Công văn 10/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

10

Công văn 11/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

11

Công văn 9/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định

12

Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13
14

Quyết định 372/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15
16

Quyết định 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

17

Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

18

Quyết định 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

Quyết định 296/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

20

Quyết định 263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa