Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.255 văn bản: Ngoại giao
01

Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
02

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn Quốc

Lĩnh vực: Đầu tư;Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Quyết định 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
04

Kế hoạch 342/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
05

Quyết định 3028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hành chính Tải về
06

Nghị định 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
07

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bãi bỏ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
08

Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc, đối thoại với Đại sứ quán Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao;Doanh nghiệp Tải về
09

Quyết định 1739/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tiểu ban Nội dung giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 5 và Lễ Kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 2879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Tư vấn cầu nối tới tương lai: Hội chợ việc làm cho thanh niên trong khối ASEAN tại Việt Nam (BTF-AYE)" do Quỹ ASEAN tài trợ cho Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Ngoại giao Tải về
11

Quyết định 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Thông tư 43/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
14

Quyết định 837/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030"

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
18
19

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Kế hoạch 163/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về