Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.953 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quyết định 264/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Dân sự Tải về
02

Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
03

Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 2400/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Công văn 2026/TCGDNN-KNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
06

​K​ế hoạch 2167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Công văn 509/ATLÐ-CSBHLĐ của Cục An toàn lao động về việc công bố danh sách chuyên gia đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
08

Quyết định 3435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
09

Công văn 3696/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức sự kiện "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
10

Quyết định 3193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
11

Thông tư 58/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Công nghiệp Tải về
12

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
13

Kế hoạch 61/KH-LĐLĐ của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 1241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
15

Chỉ thị 7/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Xây dựng Tải về
16

​Kế hoạch 2125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 3026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
18

Hướng dẫn 25-HD/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về Danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
19

Hướng dẫn 26-HD/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về Danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
20

Quyết định 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về