Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.440 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 2559/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

02

Quyết định 2563/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí lập Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp

03

Quyết định 2564/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

04

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bắc Ninh

05

Kế hoạch 5198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai "Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

06

Quyết định 1475/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

07

Quyết định 4086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt V, năm 2022

08

Quyết định 129/QĐ-HĐSK của Hội đồng Sáng kiến Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế hoạt động và xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến

09
10

Quyết định 3158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

11

Quyết định 2125/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

12

Quyết định 4001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

14

Quyết định 2444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2023

15

Quyết định 2423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2023

16

Hướng dẫn 194/HD-HĐKHSK của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

17

Quyết định 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ

18

Quyết định 2753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

19

Quyết định 3714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học

20

Công điện 14/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc triển khai Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp