Văn bản Luật Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 356 văn bản: Hình sự
02

Nghị định 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hình sự Tải về
03

Công văn 8195/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hình sự Tải về
04

Công điện 634/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách;Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 2113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hình sự Tải về
07

Nghị quyết 54/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Hình sự Tải về
08

Hướng dẫn 23/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Công văn 892/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Lệnh 02/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12
13

Quyết định 05/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
14

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
15

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2022

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
16

Thông tư 129/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17
18

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Lĩnh vực: Dân sự;Hình sự Tải về
19

Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Nghị định 113/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về