Danh mục

Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.274 văn bản: Hành chính
01

Hướng dẫn 17/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chương trình công tác thanh tra năm 2022

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2022
02

Công văn 562/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
03

Thông báo 15/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
04

Thông báo 10/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
05

Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
06

Công văn 91/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
07

Kế hoạch 06/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp khóa II, kỳ họp thứ 18 (mở rộng)

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
08

Thông báo 3/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
09

Công văn 98/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
10

Thông báo 2/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
11

Công văn 14141/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc thu hồi văn bản số 14089/BGTVT-ATGT ngày 31/12/2021

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
12

Thông báo 353/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
13

Công văn 9340/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
14

Công văn 9318/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
15

Công văn 9263/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
16

Công văn 14307/BTC-TCT của Bộ Tài chính xin ý kiến về dự thảo Thông tư

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2021
17

Quy định 693-QĐ/VPTW của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
18

Công văn 8899/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
19

Công văn 8869/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
20

Thông báo 324/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
Vui lòng đợi