Tra cứu Công văn về Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.338 văn bản: Hành chính
01

Công văn 7899/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị ban hành các chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

02

Công văn 12330/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết 595/NQ-UBTVQH15 tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

03

Công văn 7705/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

04

Thông báo 354/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022

05

Công văn 5670/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế

06

Công văn 4496/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

07

Thông báo 4472/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết luận việc tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 10 năm 2022

08

Công văn 2390/TCGDNN-PCTT của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022

09

Công văn 7203/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

10

Thông báo 334/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

11

Thông báo 1784/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 43 năm 2022

12

Công văn 1773/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

13

Công văn 6425/BCT-PC của Bộ Công Thương về việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

14

Công văn 6936/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

15

Thông báo 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

16

Kế hoạch 162/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

17

Công văn 3940/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

18

Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

19

Công văn 6727/BKHĐT-VP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2022

20

Thông báo 289/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận