Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.989 văn bản: Hành chính
01

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

02

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 của Thành phố Hà Nội

03

Quyết định 41/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022

04

Quyết định 390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

05

Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Đồng Lương, huyện Lang Chánh đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

07

Quyết định 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

08

Quyết định 373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

09

Quyết định 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

10

Quyết định 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 4, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

11

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

12

Quyết định 292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

13

Quyết định 363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

14

Quyết định 377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Lang Chánh, huyện Lang Chánh đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

15

Quyết định 58/QĐ-UBND của ​Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

16

Quyết định 42/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

17

Quyết định 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hạ Trung, huyện Bá Thước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

18

Quyết định 370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

19

Quyết định 372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Yên Thắng, huyện Lang Chánh đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

20

Quyết định 232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thàn phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp