Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Giao thông

Có tất cả 216 văn bản: Giao thông
01

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 09/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
02

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 23/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
03

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Xác thực: 12/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
04

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Xác thực: 12/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
05

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Xác thực: 12/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
06

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa

Xác thực: 28/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
07

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Xác thực: 21/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
08

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Xác thực: 14/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
09

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 24/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
10

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Xác thực: 23/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
11

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Xác thực: 15/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
12

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng, dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Xác thực: 18/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Xác thực: 26/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Xác thực: 20/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Xác thực: 14/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
16

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Xác thực: 12/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
17

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Xác thực: 30/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
18

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Xác thực: 07/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
19

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Xác thực: 06/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
20

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Xác thực: 24/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
Vui lòng đợi