Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.501 văn bản: Giao thông
01

Công văn 6607/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
02

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
03

Công văn 9704/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
04

Quyết định 2686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Giao thông Vận tải trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
05

Công văn 4155/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
06

Công văn 9664/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về Danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Long Thành giai đoạn 1

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
07

Công văn 9660/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung hồ sơ xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
08

Quyết định 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
09

Công văn 9659/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc giải quyết các tồn tại trong công tác quyết toán đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
10

Công văn 2608/CQLXD-QLXD1 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Thiết kế kỹ thuật gói thầu XL-01: xây dựng đoạn tuyến Km0 - Km18+500 thuộc tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
11

Quyết định 1679/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
12

Công văn 9553/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hỗ trợ giải phóng mặt bằng của công trình cầu Sông Trường và cầu Nước Oa thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
13

Công văn 9551/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị hỗ trợ giải phóng mặt bằng của công trình cầu Bến Mới thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
14

Quyết định 1672/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
15

Quyết định 1676/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
16

Công văn 9585/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phối hợp thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
17

Công văn 3900/CHK-QLC của Cục hàng không Việt Nam về việc triển khai Thông báo kết luận 226/TB-VPCP và 228/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
18

Công văn 2091/CĐSVN-KHTC của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
19

Công văn 9571/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị hỗ trợ giải phóng mặt bằng của công trình cầu Xóm Bóng thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
20

Công văn 9527/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
Vui lòng đợi