Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.096 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 4691/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp dữ liệu mẫu cho hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học

02

Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

03
04

Công văn 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

05

Kế hoạch 4682/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2022-2023

06

Công văn 4685/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với viên chức dự thi thăng hạng

07

Kế hoạch 303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

08

Quyết định 2966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên

09

Công văn 4134/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục

10

Công văn 7782/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

11

Quyết định 4088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Trung học phổ thông Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc

12
13

Quyết định 1689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc, huyện Thuận Bắc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

14

Quyết định 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận lại Trường Tiểu học Lạc Tiến, huyện Thuận Nam đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

15
16

Quyết định 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

17

Quyết định 3975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022

18

Quyết định 3988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thị trấn, huyện Mường Lát đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

19

Quyết định 3967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Tam Chung, huyện Mường Lát đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

20

Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk