Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày cập nhật: 27/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày cập nhật: 27/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Ngày cập nhật: 26/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày cập nhật: 22/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày cập nhật: 19/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Luật Dân số (Tháng 10/2021)

Ngày cập nhật: 19/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 18/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản lần 2

Ngày cập nhật: 17/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ

Ngày cập nhật: 11/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối vói cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 07/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Ngày cập nhật: 05/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 02/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2

Ngày cập nhật: 29/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ngày cập nhật: 28/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

Ngày cập nhật: 27/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Ngày cập nhật: 27/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Ngày cập nhật: 27/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Ngày cập nhật: 24/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng lần 1

Ngày cập nhật: 23/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số /2021/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

Ngày cập nhật: 21/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao